ДОБРО ДОШЛИ НА ЗВАНИЧНИ ВЕБ ПОРТАЛ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БИБЛИОТЕКАРСТВО СРПСКЕ

Библиотекарство Српске - часопис из области библиотекарства и библиотечко-информационе дјелатности. Осјетивши потребу оснивања стручног часописа који би био од посебног интереса за библиотекаре, Управа Друштва библиотекара Републике Српске је 6. јуна 2003. године донијела Одлуку о оснивању и издавању стручног часописа. Овај часопис омогућава тренутни отворен приступ својем цјелокупном садржају у складу с увјерењем како јавна доступност истраживачких спознаја потиче већу размјену знања и идеја. Библиотекарство Српске је часопис чија је основна намјена ширење савременог, оригиналног истраживачког рада, анализа и коментара који се односе на библиотекарску праксу и процедуре, као и разматрање бројних питања сродних дисциплина. Основан је са намјером да постане покретач активности у области библиотекарства и информатике, да понуди актуелне, ауторитативне анализе, да доноси рјешења и предлаже промјене. Укратко, програмска концепција овог часописа може се представити у неколико основних тачака: - да подиже ниво свијести о значају омогућавања приступа знању и информацијама свима, - да прати развој библиотекарства и потстиче иновације, - да помаже библиотекарима, информатичарима и другим информационим стручњацима у доношењу одлука, - да потстиче комуникацију и размјену резултата научног истраживања и њихову имплементацију, - да прати и промовише препоруке међународних библиотечких организација, - да обезбиједи простор за дискусију о значајним темама.

Главни уредник часописа др Радославка Сударушић, Филозофски факултет Источно Сарајево