Библиотекарство Српске

Библиотекарство Српске – часопис из области библиотекарства и библиотечко-информационе дјелатности.

Осјетивши потребу оснивања стручног часописа који би био од посебног интереса за библиотекаре, Управа Друштва библиотекара Републике Српске је 6. јуна 2003. године донијела Одлуку о оснивању и издавању стручног часописа.

Овај часопис омогућава тренутни отворен приступ својем цјелокупном садржају у складу с увјерењем како јавна доступност истраживачких спознаја потиче већу размјену знања и идеја.

РЕДАКЦИЈА ЧАСОПИСА “БИБЛИОТЕКАРСТВО СРПСКЕ”

Главни уредник часописа
др Радославка Сударушић, Филозофски факултет Источно Сарајево

Чланови редакције:

1. Данијела Мандић

2. Срђан Чабрило

3. Стана Владић

4. Александра Чворовић

5. Миљана Пецикоза

6. Биљана Ћелић

Листа рецензената:

 1. Др Милена Максимовић , Београд
 2. Др Радославка Сударушић, УИС
 3. Др Бојана Ласица , УИС
 4. Др Бранка Радосавац , Правни факултет Београд
 5. Др Гордана Рудић , катедра за библиотекарство Сомбор
 6. Др Вера Ц. Петровић
 7. Мр Ивана Куљанин, Матична библиотека Источно Сарајево
 8. Мр Сњежана Галинац, Музичка академија, УИС
 9. Мирко Демић , Народна библиотека Вук Караџић , Крагујевац
 10. МA Маја Аћимовић , Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Београд
 11. МА Нега Стјепановић , Народна библиотека и музејска збирка Зворник
 12. МА Сузана Данојлова , Градска библиотека Браћа Миладиновци, Скопје.

Библиотекарство Српске је часопис чија је основна намјена ширење савременог, оригиналног истраживачког рада, анализа и коментара који се односе на библиотекарску праксу и процедуре, као и разматрање бројних питања сродних дисциплина. Основан је са намјером да постане покретач активности у области библиотекарства и информатике, да понуди актуелне, ауторитативне анализе, да доноси рјешења и предлаже промјене. Укратко, програмска концепција овог часописа може се представити у неколико основних тачака: – да подиже ниво свијести о значају омогућавања приступа знању и информацијама свима, – да прати развој библиотекарства и потстиче иновације, – да помаже библиотекарима, информатичарима и другим информационим стручњацима у доношењу одлука, – да потстиче комуникацију и размјену резултата научног истраживања и њихову имплементацију, – да прати и промовише препоруке међународних библиотечких организација, – да обезбиједи простор за дискусију о значајним темама.