Акти

Записник Оснивачке Скупштине Друштва библиотекара Републике Српске 10. 10. 1997. год.

Статут Друштва библиотекара Републике Српске

Кодекс библиотекара Републике Српске

Извјештај о раду Друштва библиотекара РС за 2007.

Извјештај о раду Друштва библиотекара РС за 2008.

Извјештај о раду Друштва библиотекара РС за 2010.

Извјештај о раду Друштва библиотекара РС за 2012.

Извјештај о раду Друштва библиотекара РС за 2013.

Извјештај о раду Друштва библиотекара РС за 2014.

Извјештај о раду Друштва библиотекара РС за 2015.

Извјештај о раду Друштва библиотекара РС за 2018.

Закон о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури

Правилник о поступку вођења Регистра умјетника и Регистра стручњака у култури