О НАМА

Друштво библиотекара Републике Српске основано је  уз подршку  библиотекара РС и Министарства просвјете и културе. Библиотеке су стубови културе у животу једног народа и важан чинилац друштвеног живота.

 • Савремени библиотекар има веома важну друштвену улогу, јер у реалном окружењу покушава да усклади потребе савременог корисника библиотечкихуслуга и могућности које пружају све тежи услови рада.
 • Перманентно образовање запослених у библиотекама јеоснова добре услуге.
 • Као што је у многим друштвеним дјелатностима, тако и у библиотекарству, недостатак финансијских средстава онемогућава квалитетну услугу, али предложене идеје и могућа рјешења, с којима смо имали прилику да се упознамо, свакако ће олакшати превазилажење ове баријере, и омогућити организовање бољег и квалитетнијег рада.
 • Из проведених истраживања и анализа, те дугогодишње праксе појединих библиотекара, сазнали смо како поједини корисници доживљавају и како би жељели да доживљавају библиотекара, те да су лично залагање, усавршавање и висока етика библиотекара пут на постизању задовољења потреба савременог корисника.

САМО ЗАДОВОЉАН КОРИСНИК БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА, ЗНАЧИ И УСПЈЕШНО ПРОВЕДЕНЕ МИСИЈУ И ЦИЉЕВЕ САВРЕМЕНОГ БИБЛИОТЕКАРА.

Врло важна је координација рада библиотека и њихов удруживање.  Ова два процесa не могу да се посматрају одвојено, а заједнички циљ треба да буде удружено дјеловања на свим нивоима. Главна пертпоставка за то је јачање библиотечких удружења, пошто је то једини начин да постанемо важан фактор у друштву, да заштитимо струку и успјешно заступамо наше интересе пред оснивачима.
Адекватна унутрашња организација библиотека, добро успостављена мрежа библиотека са јасним надлежностима и јака удружења гарант су будућности библиотекарске професије, а све више и опстанка библиотека
Друштво библиотекара Републике Српске има одличну сарадњу са Библиотекарским Друштвом Србије и Хрватским књижничарским друштвом.
Наши библиотекари путем прве  Српске виртуелне библиотечке мреже имају могућност да се упознају са новим методама библиотечког дјеловања, умрежавањем, обједињеном библиотечком понудом и укључивањем у међународне токове библиотечке праксе.

ИЗДАВАШТВО – Пет зборника и  6 броја часописа «Библитекарство Српске»Библиотекарство Српске је часопис чија је основна намјена ширење савременог, оригиналног истраживачког рада, анализа и коментара који се односе на библиотекарску праксу и процедуре, као и разматрање бројних питања сродних дисциплина.Основан је са намјером да постане покретач активности у области библиотекарства и информатике, да понуди актуелне, ауторитативне анализе, да доноси рјешења и предлаже промјене.
Укратко, програмска концепција овог часописа може се представити у неколико основних тачака:

 • да подиже ниво свијести о значају омогућавања приступа знању и информацијама свима,
 • да прати развој библиотекарства и потстиче иновације,
 • да помаже библиотекарима, информатичарима и другим информационим стручњацима у доношењу одлука,
 • да потстиче комуникацију и размјену резултата научног истраживања и њихову имплементацију,
 • да прати и промовише препоруке међународних библиотечких организација,
 • да обезбиједи простор за дискусију о значајним темама

НАГРАДЕ – Сваке године се додјељује награда за најбољег библиотекара и најбољу библиотеку а ове године и за најбољег менаџра приједлози се достављају Комисији за додјелу награде «Ђорђе Пејановић».

ЦИЉЕВИ – Подстицање примјене нових технологија у библиотекарству.

 • Промоција и заштита струке(законодавство,стандрдизација струке и контрола квалитета)
 • Подстицање слободног приступа информацијама.
 • Сарадња са истим или сличним удружењима.
 • Промоција и усвајање међународних стандарда.
 • Стручно усавршавање чланова кроз курсеве и савјетовања.
 • Издавање стручних књига,часописшура.
 • Укључивање младих и образовних људи у рад Друштва.