ЈАВНИ ПОЗИВИ

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2023. години

КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ „ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ” ЈАВНО ПОЗИВА Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске органе управе…

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2022. години

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВИШЕГРАД  Комисија за додјелу награде „Ђорђе Пејановић” ЈАВНО ПОЗИВА Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке,…

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2021. години

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВИШЕГРАД  Комисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” ЈАВНО ПОЗИВА Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке,…

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2020. години

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕВИШЕГРАДКомисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић”ЈАВНО ПОЗИВА Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске…

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2019. години

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ВИШЕГРАДКомисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић”  ЈАВНО ПОЗИВА Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке,…

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2018. години

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВИШЕГРАД Комисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” ЈАВНО ПОЗИВА Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске…

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2012. години

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВИШЕГРАДКомисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић”ЈАВНО ПОЗИВА Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и…

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2011. години

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВИШЕГРАДКомисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” ЈАВНО ПОЗИВА Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске…

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2009. години

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  ВИШЕГРАД  Оглашава ЈАВНИ ПОЗИВ  за Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске органе управе…

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2008. години

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ВИШЕГРАДКомисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” ЈАВНО ПОЗИВА Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке,…

Јавни позив за достављање приједлога за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” у 2006. години

Комисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић” ЈАВНО ПОЗИВАУстанове, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске органе управе надлежне…