Позив за достављање радова са Стручног скупа „Библиотекарство пред новим изазовима“

Поштоване колегинице и колеге,  аутори прилога и учесници XXIII стручног скупа Друштва библиотекара Републике Српске, аутори који су представили своје прилоге  на Стручном скупу, биће у прилици да, након поступка рецензирања,  радове објаве у Зборнику.

Позивамо вас да радове доставите до 15. 6. 2023. на адресу: redakcijabs.dbrs@gmail.com

Упутство за ауторе се налази у прилогу, те је неопходно да  радове ускладите са наведеним документом.

Уједно вас  молимо да узмете у обзир да радови достављени након наведеног датума неће бити узети у разматрање.

УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА ЗА ЗБОРНИК

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Радови се шаљу електронском поштом као прилог (attachment), у формату Microsoft Word Document (.docx) или Microsoft Word 97–2003 Document (.doc) или неког другог едитора текста отвореног кода;

Радови треба да буду опремљени напоменама, наведеном литературом, кључним ријечима и сажетком;

Рад треба да садржи најмање 15.000 и највише 30.000 карактера са размаком (до 15 страница);

Ворд документ треба именовати на сљедећи начин: име и презиме (првог) аутора, наслов рада;

У тексту користити фонт Times New Roman величина фонта 12, ћирилица, са проредом 1,5; стил Normal + Justify (поравнато са обје стране маргине). Први ред увучен аутоматски (Col 1);

Језик рада треба да буде српски, написан ћирилицом или латиницом; Изузетак су радови на другим страним језицима тако да рад може бити и на неком од свјетских језика;

Када се први пут наводи страно име у тексту, у загради треба да се стави име исписано у оригиналу, а сваки сљедећи пут треба да буде транскрибовано без помињања у оригиналу;

На крају рада наводи се листа референци (литература, библиографија). Референце се наводе азбучним или абецедним редосљедом и не преводе се на језик рада;

Напомене (фусноте) се дају при дну стране на којој се налази коментарисани дио текста, нумеришу се арапским бројевима у континуитету у цијелом тексту. Извори се наводе језиком коришћене публикације;

Уколико стручни рад има прилоге у виду слика или табела обавезно се достављају као посебан прилог (attachment) у форматима (JPEG, TIFF, PNG). Аутор треба да их постави на одговарајућа мјеста у тексту;

Аутори су одговорни за оригиналност рукописа и да није објављен раније. Примљени радови ће проћи поступак анонимне рецензије. Аутор чији је рад прихваћен не може да га објави у било ком облику и обиму у некој другој штампаној или електронској публикацији. Аутори радова који нису прихваћени немају никаквих обавеза према редакцији Зборника.

Стил цитирања и навођења напомена (фусноте) и израде листе референци (литература, библиографија) на крају рада јесте Чикаго стил – Chicago Style (Humanities). Погледати упутства на веб-адреси https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Рад треба да буде уређен на сљедећи начин:

– У горњем лијевом углу, једно испод другог: име и презиме (свих) аутора (фонт Times New Roman Bold, величина 12), званичан назив установе и мјесто (Times New Roman, 12), имејл адреса аутора (Times New Roman, 12)

– Наслов рада (Times New Roman Bold, 16)

– Сажетак (до 200 ријечи) и кључне ријечи (до 8 термина) (Times New Roman, 11)

– Текст рада (Times New Roman, 12) , поднаслови (Times New Roman Bold, 14), литература (Times New Roman, 12)

– Име и презиме (свих аутора), афилијација, наслов рада, сажетак и кључне ријечи на енглеском језику (истим фонтом и величином слова као на српском језику).