Јавна расправа

Управа Друштва библиотекара Републике Српске на сједници одржаној 16. 5. 2023. године  у Бања Луци, утврдила је Преднацрт Статута Друштва библиотекара Републике Српске као и Нацрт измјена и допуна правилника о додјели награде „Ђорђе Пејановић“.

Оба документа  упућују  се свим Подружницама  на јавну расправу. Примједбе на оба предложена документа треба доставити на адресу sekretardbrs@gmail.com до 30. 6. 2023. године.

Линкови за преузимање докумената:

ПРЕДНАЦРТ СТАТУТА ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ „ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ“