ЗАПИСНИК са сједнице Управе Друштва одржане у Бањалуци

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
В И Ш Е Г Р А Д
Ужичког корпуса 12 а


З А П И С Н И К
са
сједнице Управе Друштва одржане у Бањалуци, 01. априла 2021.године


На сједници Управе Друштва библиотекара Републике Српске,  заказане у ЈУ Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске у 13.00 часова били су присутни:

 • Предсједник Друштва, Стојка Мијатовић
 • Потпредсједник Друштва, Љиља Петровић Зечић,
 • Начелник Министарства просвјете и културе  Мр Милица Котур
 • Секретар Друштва,  Љиљана Бабић,
 • Виши стручни сарадник за библиотечко-информациону дјелатност, Сања Јоксимовић,


Чланови Управе Друштва: Славица Гостимировић , Мара Ећим, Љиљана Кнежевић, Негосава Стјепановић, Татјана Дуновић, предсједник Подружнице школских библиотека Бранка Ковачевић Свјетлана Ђурђевић, предсједник  Надзорног одбора Друштва.

Оправдано одсутни због епидемиолошке ситуације у Републици Српској били су чланови Управе Друштва:  Славица Дивјак Обреновић,  Даница Кудуз, Нада Пухало.

Предложени Дневни ред једногласно је усвојен

  
Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Разматрање Приједлога о одржавању предстојећег семинара.
 2. Приједлог за свечану сједницу Управе почетком јуна 2021. године
 3. Усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2020. Годину.
 4. Разматрање рада Библитека за вријеме пандемије.
 5. Текућа питања.

Предсједник Друштва поздравила је све присутне и захвалила се домаћину  директору ЈУ НУБ Републике Српске, Љиљи Петровић Зечић на организацији  састанка Управе Друштва у простору Руског центра „Руски мир“ у којем се могу испоштовати епидемиолошке мјере дистанце између сваког присутних на сједници Управе.

 
З А К Љ У Ч Ц И
са
одржане сједнице Управе Друштва библиотекара Републике Српске у Бањој Луци

 1. Одгађа се до даљњег одржавање стручног скупа библиотекара Републике Српске  у прољеће 2021. године због актуелне  епидемиолошке ситуације у Републици Српској.
 2. Прихвата се приједлог за одржавање свечане Управе Друштва библиотекара у Вишеграду јуна 2021. године на коју ће бити позвани чланови Управе библиотекарског Друштва Србије.
 3. Прихвата се Приједлог за расписивање Конкурса за додјелу награде „Ђорђе Пејановић“ за најбољу библиотеку у Републици Српској , најбољег библиотекара и најбољњег менаџера у 2020. години у априлу 2021.
 4. Награде „Ђорђе Пејановић“  најбољимa: библиотекама, менаџерима и библиотекарима  у 2019.  и 2020. години  биће додјељене у Вишеграду  на свечаној Управи Друштва,  јуна 2021. године.
 5. За реализацију Пројекта Друштва библиотекара Републике Српске „АТОМ“ за који је Министарство просвјете и културе обезбједило средства у 2020. години задужује се ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, да  као носилац јединственог библиотечко-информационог система у Рeпублици Српској успостави јединствену базу тзв Manu Script у складу са библиотечким стандардима и номативима дјелатности Архива и Музеја у Републици Српској у коју би се похрањивала цјелокупна архивска грађа у Републици Српској.
 6. За организацију обуке библиотекара са свих матичних подручја у РС (укупно  осам) задужује се Мр Татјана Дуновић, руководилац Центра за матичну дјелатност ЈУ НУБ Републике Српске.
 7. Управа Друштва прихвата Приједлог Библиотечког савјета РС да се приступи редефинисању часописа Друштва библиотекара РС „Библиотекарство Српске“, који  је  добио форму Зборника радова које објављује са стручних скупова библиотекара.  Нова форма  часописа је неопходна  у концептуалном и  тематском смислу са новом  редакцијом у коју би се поред стручњака из области библиотекарства могли укључити и универзитетски професори и културни научни радници.
 8. Задужују  се Љиљана Кнежевић, Јелена Јањић, Славица Гостимировић  да контактирају заинтересоване универзитетске професоре и друге сараднике који би се ангажовали  на  изради новог часописа.

                                                          
       Записник и Закључке                                    Предсједник Друштва
            сачинила  
         Љиљана Бабић                                              Стојка Мијатовић