ЗАПИСНИК са сједнице Управе Друштва одржане у Источном Сарајеву

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
В И Ш Е Г Р А Д
Ужичког корпуса 12 а

Број: 17/21 (позив од 4.5.2021.)

Датум:13.52021.

З А П И С Н И К
са сједнице Управе Друштва одржане у Источном Сарајеву13.5. 2021.године

На сједници Управе Друштва библиотекара Републике Српске,  заказане за 13.5.2021. године у Матичној библиотеци Источно Сарајево у 13.00 часова били су присутни:

 • Предсједник Друштва, Стојка Мијатовић,
 • Начелник одјељена за заштиту културног наслеђа у Министарству просвјете и културе  мр Милица Котур
 • Виши стручни сарадник за библиотечко-информациону дјелатност, Јеленаз Јоксимовић;

Чланови Управе Друштва: Славица Гостимировић, Мара Ећим, Наташа Трифковић, Негосава Стјепановић, Татјана Дуновић, Сњежана Галинац, Милосава Супић и члан комисије  Свјетлана Ђурђевић.

Оправдано одсутни били су чланови Управе:  Славица Дивјак Обреновић,  Даница Кудуз, Нада Пухало и Љиљана Кнежевић.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Извјештај Комисије за додјелу награда»Ђорђе Пејановић»
 2. Разматрање приједлога за свечану сјединицу Управе Друштва библиотекара РС и Управе Библиотекарског Друштва Србије у Вишеграду 4. јуна, а за тему има: „Значај библиотекарства као професије и библиотечко–информационих технологија уопште-за образовање, размјену информација и идеја и допринос науци и култури”.
 3. Текућа питања

Након што је предложени Дневни ред једногласно је усвојен присутнима се обратила предсједница друштва и све поздравила, те се захвалила директору Матичне библиотеке Источно Сарајево Наташи Трифковић на гостопримству и организацији састанка Управе Друштва у простору административног центра Града Источно Сарајево. Захвалност и добродошлицу је упутила и гостима из Министарства.

Након тога предсједница Комисије за додјелу награде „Ђорђе Пејановић“ Татјана Дуновић је изнијела пријелоге и образложење Комисије за наведене награде, а по првој тачци дневног реда. Сви присутни учествовали у дискусији, прије него што се приступило гласању. Након гласања донесени су закључци и одлука о додјели награда. По другој тачци дневног реда донесени су приједлози и дата сагласност на тему. У текућим питањима Сњежана Галинац је замолила предсједницу Друштва, као и све присутне колеге да јој помогну у активирању и раду Подружнице високошколских библиотека Републике Српске и бољу сарадњу са Предсједником наведене подружнице.

Сједница је завршена у 14:45 часова.

Након сједнице Управа Друштва библиотекара Републике Српске донијела је сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

 1. Приједлог Комисије за додјелу награде „Ђорђе Пејановић“ у категоријама за најбољег библиотекара, најбољег менаџера и најбољу библиотеку у Републици Српској, за 2019. и 2020. годину је дјелимично прихваћен.
 2. Награде „Ђорђе Пејановић“ за 2019. годину биће додијељене: у категорији најбољи билиотекар Бранкици Радоњић, библиотекару Народне библиотеке из Прњавора. За најбољег менаџера у 2019. Години проглашена је Данијела Балабан, менаџер Народне библиотеке из Козарске Дубице, док је у категорији за најбољу библиотеку награда додијељенана Народној библиотеци „Војислав Лубарда“ Рогатица.
 3. Награде „Ђорђе Пејановић“ за 2020. годину додијељене су: у категорији најбољи библиотекар Маји Дејановић, библиотекар Народне библиотеке из Градишке. У категорији најбољи менаџер награду дијеле Дијана Трубајић, менаџер Народне библиотеке Лакташи и Иван Лукић, менаџер Народна библиотека из Шековића. Награда „Ђорђе Пејановић“ за најбољу библиотеку Републике Српске у 2020. години припада Народној библиотеци и музејској збирци Зворник.
 4. Управа Друштва је донијела закључак да се Правилник о бодовању за додјелу награде „Ђорђе Пејановић“ доради и да се бодовно усагласи, како би Комисији за додјелу награде био олакшан посао. На тај начин би ближе дефинисали пропозиције које би и предлагачима дали јасно дефинисане критерије које морају испуњавати њихови евентуални приједлози.
 5. Управа Друштва подржава реализацију Свечане сједнице Друштва библиотекара Републике Српске са колегама из Библиотечког друштва Републике Србије која ће се одржати 4.6.2021. у Вишеграду и тематски дио сједнице „Значај библиотекарства као професије и библиотечко–информационих технологија уопште-за образовање, размјену информација и идеја и допринос науци и култури”.
 6. Управа Друштва верификује приједлог за признање колегама који су дугогодишњих чланови Друштва библиотекара Републике Српске и то: Новак Радовић, Мара Ећим, Свјетлана Ђурђевић,Стојка Мијатовић, Даница Кудуз и Снежана Ђикић.

            Записник сачинила                                                   Предсједник Друштва
              Сњежана Галинац                                                     Стојка Мијатовић