Приказ у свијету

Друштво библиотекара Француске  у  свом угледном часопису  – Bibliotheque(s) („Библиотеке“) у посљедњем броју (за Децембар 2012)  објавило је (на првом мјесту Ј) чланак Les bibliotheques dans l’integration europeenne. Missions et leadership, пар  Жељка Комленић (Библиотеке у европским интеграцијама. Мисија и вођство, аутора Жељке Комленић). У чланку је, поред разматрања улоге библиотека у процесу европских интеграција, на веома ефектан начин представљена Народна и универзитетска библиотека Републике Српске и Друштво библиотекара Републике Српске. То је велика част, не само за аутора већ и за НУБРС и Друштво библиотекара Републике Српске. Захваљујемо колегама у Француској, а посебно уреднику Часописа M. Philippe Levraud, који је омогућио да активности библиотекара Републике Српске буду представљене широј читалачкој публици у међународним оквирима.На сајту АБФ-а могућ је приступ садржају Часописа (Sommery).  Комплетан чланак достављен је посебно у прилогу поруке. Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске биће достављено штампано издање часописа.