План програмских активности Друштва библиотекара Републике Српске

Број:97/ 20
Вишеград, 19.06. 2020. године

План програмских активности Друштва библиотекара Републике Српске

Друштво библиотекара Републике Српске као струковно удружење библиотечких радника Република Српске развија и промовише библиотекарску струку и континуирано унапређује квалитет услуга библиотека чланица. У наредном периоду планира сљедеће активности:

 1. Обезбјеђивање кадровких, техничких и финансијских претпоставки за развој библиотечко-информационог система РС.
  Календарска 2021. година.
 2. Приједлог смјерница за  стандардизацију квалитета рада библиотека, заштиту фондова и перманентно образовање библиотекара и реализацију међународне сарадње.
  Рок – крај календарске године.
 3. Обезбјеђивање предуслова за квалитетну и трајну сарадњу са централном матичном установом, матичним установама и подружницама
 4. Организовање стручних скупова, реализација издавачке дјелатности, предузимање осталих активности у циљу информисања стручне и шире јавности о резултатима рада Друштва библиотекара РС.
  Издавање зборника  и часописа једном годишње.
 5. Конструктивна сарадња Друштва са другим Друштвима из регије и шире, са нагласком на едукацију младих библиотечких радника за рад у Друштву и њихово укључивање у пројекте и програме Друштва.
 6. Интензивирање и координацију рада Комисија Друштва библиотекара и сарадња са члановима библиотечког савјета испред Друштва библиотекара.
 7. Подстицање сарадње са сродним струкама, посебно са архивском дјелатношћу.
 8. Одржавање стручног скупа 22-23 априла 2021. године  под радним називом:
  Теме семинара:
  БИБЛИОТЕКЕ –МЈЕСТО ДРУШТВЕНОГ И ЛИЧНОГ РАЗВОЈА
  -Унапређење библиотечких услуга
  -Паметне библиотеке
  САВРЕМЕНА ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА-ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
  ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА
 9. Одржавање редовних састанака Управе Друштва (Фоча – март, Источно Сарајево – мај, Добој – јули, Бања Лука – септембар) и редовну скупштину 2021. године у јуну мјесецу у Вишеграду.
 10. Учешће на јавном позиву министарства за суфинансирање пројеката у култури (издавачка дјелатност,научни скуп)
 11. Осигуравање стабилног и континуираног финансирања рада Друштва 
  –  интензивно радити на осигуравању сталних и додатних средстава.
 12. Израда стратешког документа о мисији и визији Друштва библиотекара Републике Српске за период 2020 – 2025.
      Април 2021.
 13. Учествовање на међународним скуповима које организује Ifla и друге међународне организације

Друштво библиотекара РС ће представљати извор и уточиште знања – информација и вјештина потребних библиотекама чланицама да ефикасно и iквалитетно испуњавају захтјеве својих корисника и локалних заједница којима служе.

Друштво библиотекара РС ће бити спона између библиотека чланица и међународних удружења која се баве библиотечко-информационом дјелатношћу.

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К