Састанак Управе Друштва

Вишеград,25.9. 2020 год.
Број:15/20

У П Р А В А   Д Р У Ш Т В А

Позивамо Вас на сасатанак Управе Друштва који ће се одржати 04.09.2020 год.  у   просторијама Mатичне библиотеке Источно Сарајево у Источном Сарајеву са почетком у 13. часова. За предстојећи састанак предлажем следећи дневни ред:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Приједлог програма рада Друштва за 2021 год.
  2. Рад библиотека за вријеме Корона пандемије-размјена искустава
  3. Упознавање Управе око организације стручног скупа библиотекара и времену одржавања
  4. Текућа питања

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СТОЈКА  МИЈАТОВИЋ
stojka.mijatovic@gmail.com
065-950-354