ЗАКЉЧЦИ СА УПРАВЕ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРЕ ОДРЖАНЕ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 4. 9. 2020. ГОД.

  1. Усвојен је програм рада Друштва за 2021 год.
  2. Анализиран је рад библиоека у РС у вријеме пандемије корана вариса,једногласно је закључено да су све библиотеке радиле по препурици Института за јавно здравље Републике Српске и Кризних штобава Општина на којима библиотеке раде,сугерисано је да се препуреке и даље поштују и да све препоруке важе и за рад школских и високошколских библиотека.Mинистарсво просвјете и културе је редовно слало препоруке и информације и упутства за рад библиотека за вријеме пандемије Корона вируса писменим и усменим путем документција се налази у Министарству просвјете и културе.
  3. Годишњи семинар Друштва библиотекара се одлаже за април следеће године због одлуке Кризнoг штаба РС да највише 50 људи могу боравати уједној просторији.Ми имамо регистрованих 50 предaвача а наши семинаре су посјећени на семинару буде присутно и до 300 људи.Сви библиотекари који су платили котизацију за семинир важи им уплата за следећу годину. Скупштина Друштва библиотекара је одложена за следећу годину,тако да ће награде „Ђорђе Пејановић“ бите уручене следеће године и уједно ће то бити изборна Скупштина Друштва .
  4. Упућен је захтјев Министарству просвјете и културе РС и Министарству финансија за коришћење власитих средстава на фонду 02 за куповину књига,сматрамо да је неопходна да власита средства које библиотеке остваре путем чланарине могу користити за набавку нових књига јер све остварене приходе библиотеке предају у буџет (града)општина без права располагања.
  5. Друштво библиотекара је разматрало допис добијен од др Милана Благојевића о неправилности у раду Народне библиотеке „Иво Андрић“у Вишеграду ,Управа је препоручила Матичној библиотека у Фочи у чијој надлежности је и Библиотека у Вишеграду да изврши надзор и утврди чињеничко стање у вези са наведеним дописом.Након увида у рад Библиотеке послати извјештај др Милану Благојевићу и Друштву библиотекара