Позив – Састанак Управе Друштва

Вишеград,13.9. 2020 год.
Број:15/20

У П Р А В А  Д Р У Ш Т В А

Позивамо Вас на сасатанак Управе Друштва који ће се одржати 9.10.2020 год. у малој сали Дома културе у Вишеграду са почетком у 13. часова. За предстојећи састанак предлажем следећи дневни ред:

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. Обиљежавање 9. октобра Дана библиотекара Републике Српске
  2. Значај библиотекарства као професије и библиотечко –информационих технологија уопште-за образовање ,размјену информација и идеја и допринос науци и култури за очување и доприносу развоју демократије и очувања РС.
  3. Приједлог етичког Кодекса библиотека Републике Српске
  4. Информација о сарадњи Друштва са ДБС ,представници Библитекарског Друштва Србије
  5. Текућа питања

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

СТОЈКА МИЈАТОВИЋ
stojka.mijatovic@gmail.com
065-950-354